Notranjska cesta 14,
1370 Logatec
041 644 967

Zdravniško spričevalo

Zdravniško spričevalo se opravlja pri zdravniku specialistu medicine dela in športa. Njegova veljavnost je 3 leta, razen če zdravnik ne določi drugače


Prva pomoč

Izpit iz prve pomoči je del izpita za voznika motornih vozil. Izpit ni potreben le pri opravljanju vozniškega izpita za kategorijo AM. Izpit se opravlja pri pristojni organizaciji Rdečega križa. Veljavnost prve pomoči ni omejena.


Tečaj cpp

Teoretični del obsega: Pravila cestnega prometa, prometne znake in njihov pomen, znake, ki jih dajajo policisti in druge s tem zakonom pooblaščene osebe, ter nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki nasprotujejo prometnim predpisom; Izvedbo operacij z motornim vozilom, katerim namen je uspešna in varna vožnja, v skladu s prometnimi pravili, okoliščinam na cesti in v prometu ter s prometno etiko; Osnove delovanja naprav na motornem vozilu, ki so pomembne za varen cestni promet; Vpliv nezadostnega znanja in spretnosti za vožnjo vozila, alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil, na katerih je označeno, da se ne smejo uživati pred vožnjo in med njo, utrujenost, bolezni in drugih neugodnih duševnih in telesnih stanj, vremenskih razmer ter stanja vozila in ceste na varnost prometa; Teme, ki prispevajo k razvijanju humanih odnosov, odnosov vzajemnega spoštovanja in razumevanja med vsemi udeleženci v prometu po načelih zaupanja in solidarnosti ter k ravnanju ob prometni nesreči. Teoretični izpit (CPP) se opravlja pred komisijo izpitnega centra (velja 3 leta).


Poučevanje vožnje

Vožnje potekajo po predpisanem programu. Pogoj za pričetek vožnje praktične vožnje je opravljen tečaj CPP, zdravniško spričevalo, prva pomoč in opravljen teoretični del vozniškega izpita pred komisijo izpitnega centra. Za poučevanje vožnje na vozniškem izpitu morate imeti pri sebi: evidenčni karton vožnje zdravniško spričevalo osebno izkaznico ali potni list V nasprotnem primeru se poučevanje oziroma izpit ne more in ne sme izvajati.

Obiščite nas

Notranjska cesta 14,
1370 Logatec

Telefon:

041 644 967

E-mail:

avtosola.nino@gmail.com