Notranjska cesta 14,
1370 Logatec
041 644 967

AM Kategorija - kolo z motorjem (50ccm)

Starost: 15 let

V kategorijo AM spadajo lahka štirikolesa in mopedi, razen mopedov, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.
A1 Kategorija - motorno kolo (125ccm)

Starost: 16 let

V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G.
A2 Kategorija - motorno kolo (z močjo motorja najmanj 35 kW)

Starost: 18 let

V kategorijo A2 spadajo motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z enkrat večjo močjo. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G.
A Kategorija - motorno kolo (600ccm z močjo motorja najmanj 40 kW)

Starost: 24 let

V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G.
B Kategorija - motorno vozilo

Starost: 18 let

V kategorijo B spadajo motorna vozila katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Starostni pogoj za samostojno vožnjo je 18 let. Izpit se lahko prične upravljati pri 16. letih - vožnja s spremljevalcem.
Vožnja s spremljevalcem

Starost: 16 let

Kandidat lahko opravlja tečaj CPP, ko dopolni 16 let. Predpisano je minimalno 20 ur vožnje. Po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem usposabljanju se vpiše v evidenčni karton spremljevalca. Kandidat lahko s spremljevalcem vozi do dveh let, nakar prostopi k opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov mladoletnega voznika, ki je star najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj sedem let. V evidenci ne sme imeti več kot pet kazenskih točk.

Obiščite nas

Notranjska cesta 14,
1370 Logatec

Telefon:

041 644 967

E-mail:

avtosola.nino@gmail.com