Notranjska cesta 14,
1370 Logatec
041 644 967

AVTO ŠOLA NINO Simšič Anton s.p.

Smo družinsko podjetje z več deset letno tradicijo poučevanja Cestno Prometnih Predpisov in vožnje v prometu. V vseh teh letih smo naučili in vzgojili zelo veliko generacij mladih voznikov. Delujemo na področju izpitnega centra Postojne. Sedež podjetja imamo Logatcu. Vedno imamo na voljo dobre in varne avtomobile z veliko opreme. Smo zanesljivi in strokovno podkovani, kjer ne manjka dobre energije in veselega vzdušja.Kontakt:

GSM: 041 644 967

Fax:01/ 754 49 17

E-mail:

info@avtosola-nino.si

avtosola.nino@gmail.com

ID DDV: SI 65654684

Davčni zavezanec: DA

Matična številka: 5483540

Dejavnost:

Dejavnost vozniških šol, šifra dejavnosti 85.530

TRansakcijski račun:

Št. transakcijskega računa:IBAN: SI56 6100 0002 5259 826.
Transakcijski račun odprt pri DELAVSKA HRANILNICA D.D.


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ŠOLE VOŽNJE

Izvajalec storitev je AVTO ŠOLA NINO Anton SIMŠIČ S.P., Notranjska cesta 14, 1370 Logatec. S to dejavnostjo se ukvarja od 29.4.1996. Podjetje se ukvarja z dejavnostjo in storitvami šol vožnje – praktičnem in teoretičnem poučevanjem kandidatov za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorij: AM, A1, A2, A, B, BE, C in CE ter kondicijsko vožnjo navedenih kategorij. Sedež podjetja s predavalnico je v Logatcu, Notranjska cesta 14, vadbena površina vožnje pa v Postojni.
Šola vožnje posluje v skladu z Zakonom o voznikih (Zvoz-1), Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje ter predpisanega Programa usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil.

Ob vpisu kandidata v šolo vožnje, ki je lahko osebno v prostorih šole vožnje, telefonsko ali po elektronski pošti se strankam razložijo osnovni podatki pogojev, če stranke niso že prej seznanjene:

-cene storitev in način plačila;

-splošni povzetki Pravilnika o šolah vožnje, kot so trajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja po kategorijah, predpisano število ur za posamezno kategorijo, postopek prijave na teoretični in praktični izpit;

-možnosti zamenjavi učitelja vožnje ali izpis in prehod v drugo šolo vožnje;

-osnovne obveznosti kandidata glede dokumentacije: izdaja in namen evidenčnega kartona vožnje, veljavnost in namen zdravniškega spričevala, veljaven osebni dokument.

V primeru, da, AVTO ŠOLA NINO, Simšič Anton s.p., spremeni pogoje, se kandidate, ki so že v postopku usposabljanja pisno obvesti. V šoli vožnje ne sklepamo posebnih pogodb za izvajanje storitev.

Varovanje osebnih podatkov in zasebnost

Izvajalec se zavezuje, da podatki, ki jih kandidati posredujejo na kakšen koli način – elektronsko, pisno ali ustno, ne bodo predmet prodaje ali posredovanja tretjim osebam. Osebni podatki kandidatov bodo uporabljeni le za delovanje izvajalca.
Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi česar so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Izključitev odgovornosti

Izvajalec redno skrbi za vzdrževanje spletnih strani, kljub temu pa ne jamči in ne sprejema odgovornosti za škodo, ki bi morebiti nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani. Vse javno objavljene informacije, se lahko spremenijo. O spremembah so kandidati, ki so že v postopku usposabljanja obveščeni pisno. Z vpisom v šolo vožnje se smatra, da je kandidat sprejel dejstvo, da bo upošteval splošne pogoje poslovanja AVTO ŠOLE NINO Anton SIMŠIČ S.P., kot tudi veljavno zakonodajo!

Cene in plačilo storitev

Cene vseh storitev izvajalca so navedene v EUR in vključujejo DDV. Cenik je objavljen na vidnem mestu v prostorih šole vožnje in na spletni strani šole vožnje. Cene storitev se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Plačilo storitev se poravna, med samim potekom storitve oziroma najkasneje na dan opravljanja izpita. Plačilo je možno preko UPN naloga na TRR šole vožnje.

V kolikor storitev ni poravnana, izvajalec lahko izvede vse pravne postopke, da se obveznosti poravnajo. Kandidatom z neporavnanimi obveznostmi izvajalec ne nudi nadaljnjih storitev, ki so vezane na vozniško dovoljenje.

V primeru preplačila katerekoli storitve, se kandidatu znesek vrne.

V šoli vožnje imajo kandidati možnost, da šola vožnje s pooblastilom kandidata, opravi vpis na teoretični in praktični del izpita na Upravni enoti.

Odgovornost kandidata

Kandidat se vseh usposabljanj udeležuje na lastno odgovornost. S prijavo na tečaj ali vožnjo, kandidat potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji in se s pogoji strinja. Da kot udeleženec v programu usposabljanja nosi odgovornost za nezgodo oziroma poškodbo sebe in drugih udeležencev. Prav tako nosi odgovornost za izgubo ali krajo osebnih predmetov ter, da v naštetih primerih nosi odgovornost za nastale stroške sam oz. nosi odgovornost za povračilo morebitnih nastalih stroškov škode.

Kandidatova dolžnost je, da ima na vsaki vožnji s seboj evidenčni karton vožnje, veljaven osebni dokument in veljavno zdravniško spričevalo ter morebitne pripomočke, ki so vpisani v zdravniškem spričevalu ali veljavnem vozniškem dovoljenju ( očala ipd). Obvezuje se, da bo vozil primerno oblečen in obut ter ostali potrebni opravi, da ne bo vozil pod vplivom alkohola ali drugih substanc, ki bi lahko vplivale na varno vožnjo ali poučevanje.

Veljavnost splošnih pogojev

AVTOŠOLA NINO Anton SIMŠIČ S.P. , si pridržuje pravico do spremembe pogojev, kadarkoli brez predhodnega obvestila. Pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani izvajalca in v uradnih prostorih izvajalca.

Logatec, 12.04.2021 

Nagrade in pohvale

Obiščite nas

Notranjska cesta 14,
1370 Logatec

Telefon:

041 644 967

E-mail:

avtosola.nino@gmail.com