Notranjska cesta 14,
1370 Logatec
041 644 967

1. Zamenjava tujega vozniškega izpita

Tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v RS prijavljeno prebivališče, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, voziti tista motorna vozila, ki jih sme voziti z vozniškim dovoljenjem izdanim v tujini, in sicer ENO LETO od dneva prijave prebivališča v RS.


Državljan RS, ki začasno ali stalno prebiva ali je prebival v tujini in pride začasno ali stalno v RS, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, voziti tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v tujini, in sicer DVE LETI od dneva prijave prebivališča v RS.

Kako do zamenjave izpita:

* Prijavljeno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot 6 mesecev

* Zdravniško spričevalo (medicina dela in športa)

* Vloga za zamenjavo vozniškega dovoljenja (izdano na upravni enoti)

* Veljavno tuje vozniško dovoljenje

* Opravljen praktični del izpita


2. Ponovna pridobitev vozniškega dovoljenja


Kdaj se lahko zaprosi za pridobitev licence:

* po 6 mesecih od izvršitve odločbe

* po 1 letu, če ji je izrečeno prenehanje prej kot v 2 letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja


Pot do ponovnega izpita:

* Zdravniško spričevalo

*Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali rehabilitacijski program

*Tečaj CPP + izpit iz teorije

*20 ur vožnje + izpitna vožnja


Obiščite nas

Notranjska cesta 14,
1370 Logatec

Telefon:

041 644 967

E-mail:

avtosola.nino@gmail.com