Notranjska cesta 14,
1370 Logatec
041 644 967

Izvajalec

Izvajalec storitev je AVTO ŠOLA NINO Anton SIMŠIČ S.P., Notranjska cesta 14, 1370 Logatec. S to dejavnostjo se ukvarja od 29.4.1996. Podjetje se ukvarja z dejavnostjo in storitvami šol vožnje – praktičnem in teoretičnem poučevanjem kandidatov za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorij: AM, A1, A2, A, B, BE, C in CE ter kondicijsko vožnjo navedenih kategorij. Sedež podjetja s predavalnico je v Logatcu, Notranjska cesta 14, vadbena površina vožnje pa v Postojni.


Varovanje osebnih podatkov in zasebnost

Izvajalec se zavezuje, da podatki, ki jih kandidati posredujejo na kakšen koli način – elektronsko, pisno ali ustno, ne bodo predmet prodaje ali posredovanja tretjim osebam. Osebni podatki kandidatov bodo uporabljeni le za delovanje izvajalca.
Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi česar so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Izključitev odgovornosti

Izvajalec redno skrbi za vzdrževanje spletnih strani, kljub temu pa ne jamči za ažurnost in točnost vseh objavljenih informacij. Vse javno objavljene informacije, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podjetje ne sprejema odgovornosti za škodo, ki bi morebiti nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani. Vsak kandidat se je dolžan ozavestiti glede pogojev. Z vpisom v šolo vožnje se smatra, da je kandidat sprejel dejstvo, da bo upošteval splošne pogoje poslovanja AVTO ŠOLE NINO Anton SIMŠIČ S.P., kot tudi veljavno zakonodajo!

Cene in plačilo storitev

Cene vseh storitev izvajalca so navedene v EUR in vključujejo DDV. Cene storitev se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Plačilo storitev je obvezno pri vpisu k izvajalcu oz. najkasneje pred pričetkom izvajanja storitev. Plačila so možna le na TRR podjetja.

V kolikor storitev ni poravnana, izvajalec lahko izvede vse pravne postopke, da se obveznosti poravnajo. Kandidatom z neporavnanimi obveznostmi izvajalec ne nudi nadaljnjih storitev in zadrži listine, ki so vezane na vozniško dovoljenje. Pogoj za opravljanje izpitne vožnje (glavna vožnja na izpitnem centru) je, da so poravnane vse obveznosti do izvajalca, vključno s plačilom izpitne ure vožnje.

Pritožbe in spori

Izvajalec spoštuje vso veljavno zakonodajo v RS in EU. Morebiten ugovor mora kandidat podati pisno oz. preko e-pošte na naslov: avtosola.nino@gmail.com. Izvajalec mora v 15 delovnih dneh potrditi, da je prejel ugovor in podati odgovor. Za morebitne nerešene ugovore oz. spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

Odgovornost kandidata

Udeležba na vseh usposabljanjih je na lastno odgovornost kandidata. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne nezgode, poškodbe, kot tudi ne za odtujitve ali izgube osebnih predmetov kandidatov. Z vpisom v šolo vožnje izvajalca, kandidat potrjuje, da kot udeleženec v usposabljanju nosi odgovornost za nezgodo, poškodbe sebe ali drugih udeležencev v času usposabljanja, kot tudi za krajo ali izgubo osebnih predmetov. Odgovornost nosi tudi za povračilo morebitnih vseh nastalih stroškov škode.

Kandidat se obveže, da bo na vsaki uri vožnje zagotovil svoj evidenčni karton vožnje, veljaven izvirnik zdravniškega spričevala, veljaven osebni dokument ter morebitne pripomočke, obvezne za vožnjo (očala ipd). Prav tako se obvezuje, da ne bo nosil sončnih očal, žvečil ali jedel med usposabljanjem, da bo vozil v primerni obutvi in nikoli pod vplivom alkohola oz. drugih substanc, ki bi lahko vplivale na varno vožnjo oz. poučevanje.

Veljavnost splošnih pogojev

AVTOŠOLA NINO Anton SIMŠIČ S.P. , si pridržuje pravico do spremembe pogojev, kadarkoli brez predhodnega obvestila. Pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani izvajalca in v uradnih prostorih izvajalca.

Logatec, 27.02.2021 

Obiščite nas

Notranjska cesta 14,
1370 Logatec

Telefon:

041 644 967

E-mail:

avtosola.nino@gmail.com